Barnens dag

firas här som redan framgått på lördag och söndag, varvid arrangörerna, föreningen Mijölkdroppen, komma att uppbjuda alla sina krafter för att göra festligheterna så lyckade och tilldragande som möjligt. Det är givetvis svårt att på förhand ge någon uppfattning av, vad som vederbörande har i sinnet, eftersom en hel del givetvis är ämnat att vara överraskningar, men efterhand få stadens goda invånare och gästerna i staden komma i kontakt med detsamma.
Redan nu säljas som bekant Barnens dags funkisblomma i blått och gult. Den bör pryda varje redlig mans och kvinnas bröst i dessa dagar, vilket ju är en billig begäran, då den bara kostar 10 öre För bilister blir det dessutom 1 kr. extra pr varje stor blomma.
I morgon börja btombolahjulen rulla på S:t Hansplan och de komma sedan att fortsätta, tills det hela är överståndet. Det finns många vackra vinster på lager, säges det, t. ex. en ångbåtsresa tur och retur till fastlandet, en ny soffa m. m., för att nu endast nämna ett par, Vidare är att märka att föreningens damer tillverkat en hel del värdefulla saker till tombolan. Vinsterna få avhämtas på Paviliongsplanen på lördagen och söndagen.
Under dessa dagar kommer programmet att gå i vanlig stil. Om attraktionerna i barnens dags-tåget vill man icke släppa ut några förhandsmeddelanden, men i fråga om festen på Paviljongsplanen meddelas det bl a., att man i år får ett nytt nöjestivoli, som icke tidigare brukat medverka vid Barnens dag.
I Paviljongen blir det som vanligt kabaret både på lördagen: och söndagen, och programmet kommer att bliva synnerligen intressant. Sålunda uppträder Viveka Linder i danskompositioner, fröknarna Gurli och Astrid Svedman komma också att medverka, »Star Brothers» medverka med akrobatisk dans och vidare blir det vingåkersdans. Conferencier blir. gymnastikdirektör Ragnar Johnson. På söndagskvällen kommer att på inträdesbiljetterna till Paviljongen utlottas en gratisresa med »Södermanland» till Stockholm tur och retur.
Detta är i huvuddrag programmet för de båda festdagarna. Publikintresse bruka dessa festligheter aldrig behöva sakna och det blir säkerligen icke heller fallet i år.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Augusti 1934
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *