Anslag till möbler åt länsstyrelsen.

Byggnadsstyrelsen tillstyrker hos k. m:t av länsstyrelsen i Visby gjord framställning om ett anslag på 3,000 kr. för bestridande av kostnaderna för inköp av möbler m. m. för landskansliet i samband med den pågående ombyggnaden av landsstatshuset. Enligt planen för möbelanskaffningen skulle en del äldre möbler fortfarande komma till användning, och de erforderliga nya möblerna äro avsedda att utföras i :enkla rationella typer. Vad beträffar kostnadsberäkningen finner styrelsen, att vissa poster äro väl högt tilltagna, men å andra sidan äro en del poster förhållandevis låga, varför den angivna totalkostnaden torde få ansåes skälig. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 Augusti 1934
N:r 177

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *