Angående de växelförfalskningar,

som begåtts av lantbrukaren Per Adolf Karlsson, Lilla Velinge i Buttle, har nu polisförhörsprotokoll uppsatte. Det har konstaterats, att Karlsson skrivit sin svärfaders namn å sammanlagt sju accepter, vilka samtliga diskonterats i bank, varigenom Karlsson utbekommit ett sammanlagt belopp av kr. 1,495:23, där av kr. 685:28 i varor, i det har inköpt en motorcykel, varvid han som betalning lämnat en accept & nämda belopp. Utom dessa accepter har Karlsson förfalskat svärfaderns mamn på ytterligare sex, vilka denne löst och sedan förstört. Liknande har skett med en revers &å 2,000 kr. på vilken svärfadern falskeligen skrivita såsom borgensman. För att svärfadern icke skulle få någon kännedom om de förfalskade växlarna, har de Karlsson vidtalat en minderårig son till denne avt ur hans post taga bort och till Karlsson lämna sådana brevkort, vilka bankerna vanligen använda vid avisering. Karlsson har erkänt växelförfalskningarna, men nekar till förfalskningen av reversen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *