Visby stad vädjar åter till A. K.

Visby stads arbetslöshetskammitfé anhåller hos arbetslöshetskommissionen om tillstånd att återupptaga de den 1 juli avbrutna statskammunala reservarbetena, avseende idrottsplatsens inhägnande med stenmur för en beräknad kostnad av 44,000 kr. samt vatten- och avloppsledningar öster om staden jämte resterande arbeten å Smittenslund, Österhem, Östra Vi, för en beräknad kostnad av sammanlagt 20,100 kr.
Kommittén hänvisar till, att den lokala arbetsmarknaden ej erbjuder tillräckliga arbetstillfällen och att kommittén i samverkan med arbetsförmedlingen ej kan bereda de hjälpsökande lämpliga tillfällen til utkomst genom eget arbete. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 augusti 1932
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *