Visby stad får både ja och nej av A. K.

Arbetslöshetskommissionen har medgivit, att arbetskostnaderna för viss del av de statskommunala reservarbeten, som avse nedläggande av vatten- och avloppsledning öster om staden, få ökas med 250 kr. till 43,150 kr. Däremot har kommissionen ej ansett gig kunna bifalla stadens framställning om statsbidrag till arbetet från den 1 november, trots att arbetet påbörjats, innan kommissionens medgivande lämnades den 25 november. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 december 1932.
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *