Visby fastighetsägareförening

hade i går sammanträde å Hotell Visby börs under konsul Nils Fribergs ordförandeskap.
Ordföranden meddelade, att föreningen blivit satt i tillfälle att taga del av det utlåtande, som stadens expert i elektricitetsfrågan, byrådirektör F. Jacobsson, avgivit, och att detsamma överlämnats till den expert, med vilken fastighetsägareföreningen satt sig i förbindelse, ingenjör Eliasson i Göteborg.
Denne hade dock ännu icke hunnit avgiva något yttrande i ärendet. Frågan var föremål för en stunds överläggning, men bordlades i avvaktan på det väntade utlåtandet.
Föreningen beslöt att även för nästa år verkställa prenumeration å Sveriges Fastighetsägaretidning för samtliga föreningsmedlemmar, som sålunda gratis erhålla tidningen. Medlemsavgiften skall samtidigt utgå med minst 2 kr.
Då föreningens sekreterare, ombudsman B. Ljunggren avflyttat från staden, Utsågs till hans efterträdare red.-sekr. Arthur Nilsson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 december 1932
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *