Vem betalar stiftsjägmästarens expenser?

Visby domkapitel meddelar till k. m:t. att stiftsnämden anmält behovet av anslag till expenser för stiftsJägmästarens verksamhet. Detta behov slutar på ett belopp av 2,770 kr. Därest den till k. m:t härutinnan i november i fjol gjorda framställningen bifalles, utgå de beviljade medlen ur kyrkofonden. Skulle däremot k. m:t anse, att vad stiftsnämden sålunda begärt bör tillhandahållas av domkapitlet och alltså bekostas med statsmedel, anhåller domkapitlet om ett särskilt statsanslag å nämda belopp å 2,770 kr. för tillgodoseende av behoven ifråga. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 december 1932
N:r 305

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *