Utryckning med förhinder.

Stadsfiskalen i Örebro hade hos stadsfiskalen härstädes begärt häktning av f. försäljningsombudet Edvard Bengtsson från Hjorted, Kalmar län, född den 13 aug. 1911, vilken under sommaren fullgjort värnplikt vid 38:dje komp. å Visborgs slätt och i går skulle rycka ut. Han var anmäld för förfalskning. Då ett par polismän i går skulle hämta honom vid infanterikåren, hade han emellertid redan begivit sig därifrån. Han anträffades senare på kvällen nedkrupen i ett lastrum på en av båtarna i Visby hamn, med vilken utryckningen skulle ske. Han anhölls och infördes till kronohäktet och får uppenbarligen sedermera göra hemfärden med fångtransport.
— Då de värnpliktiga från landsbygden i går afton skulle avresa med tåget söderut, var en av de utryckande så överlastad, att han nekades att medfölja kontingenten. Han anhölls av polisen och insattes i polis vakten i avvaktan på, att håns tillstånd skulle förbättrag. Vid avvisiteringen i polisväkten befanns han emellertid inneha en hel del gevärspatroner, som uppenbarligen tillgripits från kronan, icke mindre än 100 skarpa patroner samt dessutom ett 50-tal löspatroner. Anmälan om saken har i dag av polisen gjorts till infanterikåren, varför den anhållne fått återvända till Visborgs slätt, där han sannolikt får stanna, tills krig rätt hunnit yttra sig i saken. Florshuvan och ännu mera patronerna i bagaget komma säkerligen a tt bereda honom en ganska obehaglig avslutning på värnpliktsövningarna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 oktober 1932
N:r 233

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *