Utnämningar vid tullverket

Generaltullstyrelsen har utnämt tullöveruppsyningsmannen i Åhus Karl Herman Andersson, tidigare i Visby, till tullvaktmästare vid tullstationen i Kylley.
Till kustuppsyningsman i Visby kustdistrikt har utnämts förste kustvakten i Gävle kustdistrikt Johan Ernst Sandelin. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 november 1932
N:r 267

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *