Uti urarvakonkursen

efter Johan Johansson från Ungbåtels har av förvaltarna i konkursen utöver förut begärt arvode anhållits om ytterligare ersättning för förvaltning av boets fasta egendom med av förvaltaren, landsfiskalen Olof Hallin 731 kronor och av förvaltaren Josef Jakobsson 567 kronor. Hela arvodesfrågan prövas av Gotlands södra Häradsrätt den 27 september 1932 kl. 12 å tingsstället Skogs i Levide och kallas härmed vederbörande rättsägare att då utföra sin talan.
Visby den 3 september 1932.
På Domareämbetets vägnar:
Hugo Krok.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 september 1932
N:r 247

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *