Tvist om landsflskalstjänsten i Burgsvik.

Bitr. landsfiskalen Fritz Sjösten i Ljungby besvärar sig hos k. m:t över länsstyrelsens i Visby beslut den 8 oktober att till landsfiskal i Burgsviks distrikt förordna t. f. landsfiskalen i distriktet Carl Hjalmar Fritiof Stengård.
Han frambhåller, att hans sammanlagda tjänstgöring såsom biträde å landsfiskalskontor, biträdande och t. f. landsfiskal överskrider hr Stengårds därmed jämförliga tjänstgöringar med 4 år, 3 månader och 16 dagar. Någon annan motivering för länsstyrelsens förordnande för hr Stengård att bland 20 sökande uppehålla ifrågavarande landsfiskalstjänst, än att han tjänstgjort inom Gotlands län och där förskaffat sig meriter, synes icke vara för handen. Skulle emellertid sådana hänsyn och grunder vinna fortsatt tillämpning och k. m:ts gillande, vore den till hela riket utsträckta ansökningsrätten till ledigförklarade landsfiskalstjänster illusorisk. Hr Sjösten anser det ådagalagt, att han i merithänseende är hr Stengård vida överlägser och att han därför rättvisligen bort före denne komma i åtanke vid tjänstens tillsättande, även om han icke förvärvat sina meriter inom Gotlands län. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 november 1932
N:r 255

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *