Två listor vid kommunalfullmäktigevalet i Hellvi.

I morgon förrättar Hellvi kommun för första gången val av kommunalfullmäktige, vilka skola övertaga den kommunala regimen från ingången av nästa år. Antalet fullmäktige skall vara 20. De olika partierna ha enats om gemensam kandidatlista under partibeteckningen »Hellvi samlingslista». Densamma har fått följande sammansättning:
Gust. Stare, Längers, Sten Johansson, Nystugu, Knut Håkegård, Vivlings, Karl L. Pettersson, Sudergårda, Percy Falk, Kännungs, Josef Söderberg, Längers, Hugo Stenberg, Hemungs, Henning Wallin, Norrgårda, Karl Klasson, Norrgårda, Emanuel Eriksson, Vivlings, Carl Franzén, Norrgårda, G. W. Wikström, Sudergårda, Arvid Claudelin, Kännungs, Elias Landin, Vivlings, Emrik Nilsson, Lilla Ihre, Per Åhlander, St. Ihre, Ernst Sundvall, Norrgårda, Axel Kolmodin, Vivlings, Karl Jacob Lars Sundgren, Stengrinda, A. Fransson, Malms.
Denna lista innebär, att de borgerliga och arbetarpartiet skola erhålla vardera 10 mandat. Av de borgerliga anses 7 (ev. 8) vara bondeförbundare, en (ev. 2) höger och en frisinnad. Av arbetarpartiet skulle 9 (ev. 8) vara socialdemokrater och en (ev. 2) syndikalister.
Sedan denna lista gjorts upp, har man emellertid från arbetarhåll utsläppt en ny lista, å vilken arbetarpartiets kandidater omplacerats på ett ganska uppseendeväckande sätt. Sålunda ha hrr Karl L. Pettersson, Wikström, Åhlander och Kolmoadin helt uteslutits. Som nya namn ha i stället på 4:e, 6:a, 8:e och -10:e platserna uppförts hrr Frithiof Marell, Emil Ringdahl, Gustaf Wahl och Wilh. Karlsson. De övriga kvarstående arbetarkandidaterna ha i anslutning därtill blivit nedflyttade på denna särligta.
Det ligger nära till hands att befara, att förekomsten av två listor på detta sätt leder till omkastning icke blott av kandidatnamnen utan även av antalet mandat för de olika grupperna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 oktober 1932
N:r 240

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *