Torrläggningen av Brute myr.

Stockholm, 16 nov. (TT. Spec.) Stadens lantbruksingenjör G. Wadman, Visby, har förrättat avsyning av företaget för torrläggning av Brute myr. Företaget befanns därvid i sin helhet vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför hr Wadman tillstyrker godkännande av detsamma. Till förelaget har utgått statsbidrag med 6,190 kr. och statslån med lika stort belopp.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 november 1932
N:r 267

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *