Tillkännagivande

Härmed kungöres att redovisning avgivits och slutligt utdelningsförslag upprättats i lantbrukaren Adolf Herman Engströms, Kyrkebys i Hangvar, konkurs, att dessa handlingar fr. o. m. den 30/11 1932 hållas tillgängliga å landsfiskalen T. Holmdvists kontor i Visby, att klander mot redovisningen anhängiggöres på sätt och inom tid som stadgas i 191 § konkurslagen, samt att klander mot utdelningsförslaget skall skriftligen anmälas hos konkursdomaren vid Gotlands norra häradsrätt inom 30 dagar från sistnämnda dag.
Visby den 28 november 1932.
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *