Tillkännagivande

I här fört försäkringsregister hava denna dag intagits följande anmälanden:
Styrelsen för Gotlands norra härads kreatursförsäkringsförening, med säte i Fole socken, utgöres numera av folkskolläraren Karl Oskar August Höggren i Hejnum, nämndemannen Jakob Hjalmar Pettersson, Hulte i Endre, samt lantbrukarna Johan Petter Johansson, Sudergårda i Bäl, Nils Petter Svensson, Hägelsarve i Ekeby, Olof Herman Klingvall, Tibbles i Hejdeby, och Karl Oskar Ekedahl, Godrings i Ekeby, ordinarie ledamöter, med lantbrukarna Oskar Herman Nilsson, Lauks i Lokrume, Johan Rasmusson Glifberg, Lera i Endre, och Johan Oskar Viktor Jacobsson, Bolarve i Hejdeby, såsom suppleanter. Firman tecknas av Aug. Höggren och Johan Petter Johansson gemensamt.
Visby i landskansliet den 24 november 1932.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 november 1932
N:r 276

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *