Till gravens ro vigdes i går

stoftet av framlidne redaktionssekreteraren Johan Vestergren härstädes. Processionen, som utgick från Gotlands sjukhem och ställdes till domkyrkan, företräddes av N. T. O:s musikkår och i densamma märktes utom de närmast sörjande äldre kamrater till den bortgångne i pressen och nykterhetsrörelsen, representanter för tidningen Gotlänningen m. fl.
Jordfästningen förrättades av pastor Thure Åberg, som, sedan ps. »Jag går mot döden» sjungits, höll en varmhjärtad betraktelse över orden »Bliv kvar hos oss, ty det lider mot aftonen, och dagen nalkas sitt slut», Officianten fick därvid anledning att erinra om höstens tid som en bild av människolivet och dess förgänglighet, och om hur den bortgångne, som en gång intog en plats i striden för vad han ansåg rätt och sant, och som i sin gärning samvetsgrant fyllt sina uppgifter, nu fått tillbringa sina sista år i stillhet, när dagen nalkats sitt slut. Han förrättade därefter jordfästningen enligt ritualen varefter den högtidliga akten avslutades med ps. 276: 7—9.
Sorgetåget fortsattes därefter mot Norra begravningsplatsen, fortfarande med musikkåren i spetsen. Sedan processionen anlänt till kyrkogården och kistan sänkts i graven, framträdde redaktör Gust. Svedman och framförde en avskedshälsning från tidningen Gotlänningen, vars redaktion den bortgångne som bekant tillhört i många år. N. T. O:s krans nedlades av målaremästare Sven Engström, som ägnade den bortgångne ordensbroderns minne en hyllning. Vidare nedlade föreståndarinnan för Gotlands sjukhem, fröken Selma Andersson, en krans från sjukhemmet. Till slut framförde den bortgångnes son, typografen Karl Gustaf Westergren, de anhörigas tack för den hedersbevisning, som visats den avlidne.
I den vackra blomsterskörd, som ägnats den bortgångne, märktes kransar från Gotlänningens tryckeriaktiebolag, med vita band, från Gotlänningens äldre personal, från Gotlands Allehanda, från N. T. O. i Visby, med blå och gula band (Tack för mångårigt arbete i det godas tjänst) o. s. v.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 oktober 1932
N:r 241

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *