Till förmån för de arbetslösa

anordnar »De arbetslösas förening» om söndag middag en matiné på Visbybio, vid vilken medverkan utlovats av Smolianskys duo på Stadt, hr Henrik Pettersson, deklamation, och hr Charles Grönberg, kupletter till luta. Svensk Filmindustri har ställt biografen och film till förfogande, och personalen medverkar också kostnadsfritt. Vi återkomma.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 december 1932
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *