Till den sista vilan

vigdes på tisdagen i Norra krematoriet i Stockholm stoftet efter fröken Hilda Cramér.
Under det Stilla skuggor spelades på orgeln, samlades de sörjande i kapellet, där kistan förut bisatts. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Klefkeck. Efter orgelmusik, Largo av Chopin, framförde en släkting anförvanternas tack och så sänktes kistan till tonerna av Mitt liv är en våg. Fröken Lisa Tirén sjöng sedan ackompanjerad av fröken Karin Torén, Beethovens Lovsång. Akten avslutades med ett andante av Beethoven, spelad på orgeln. En väcker blomstergärd hade sänts till båren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 december 1932
N:r 303

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *