Telefon till Kappelshamn i stället för till Bläse?

Lantbruksstyrelsen hemställer hos k. m:t om medgivande att av ett Gotlands läns hushålllningssällskap beviljat anslag av bensinskattemedel å 1,700 kr. ett belopp av 200 kr. må användas till telefonanläggning till Kappelshamns fiskeläge och till fyrbelysning därstädes i stället för som från början avsett till telefonanläggning till Bläse fiskeläge. Den planerade anläggningen till Bläse fiskeläge har nämligen icke kunnat komma till stånd. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *