Taxorna för fiskehamnarna.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen förklarar sig i yttrande till kommerskollegium intet ha att erinra mot lantbruksstyrelsens förslag till vissa ändringar i taxorna för ståtens fiskehamnar i Herrvik och Gnisvärd på Gotland. Lantbruksstyrelsen ifrågasatte som bekant bl. a. gemensam avgift för gödningsämnen och spannmål m. m. Samt däröver vissa smärre ändringar. (TT.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 17 november 1932
N:r 268

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *