Taxeringen och fastighetsbelåningen.

Utfallet av den stundande fastighetstaxeringen avvaktas av banker m. fl. inteckningsgivare med spänd uppmärksamhet. Av kända skäl motses ju icke obetydliga reduceringar av fastighetsvärdena, särskilt å landsbygden. Våra inteckningsgivare komma härigenom att ställas inför problem, som icke alltid bli lättlösta. I anslutning härtill har fil. dr. John Olsson utarbetat en översikt av det nuv. inteckningdbeståndet i fast egendom grundad på 1930 års siffror. Översikten visar, att landets fastigheter äro intecknade till 528 proc.
I Gotlands län är den fasta egendomen taxerad för 124,6 milj. kr. och intecknad för 42,3 proc. Stadsfastigheterna – taxerade till 30,6 milj. kr. – äro högst intecknade, nämligen till 47,8 proc., medan de för 94 milj. kr. taxerade fastigheterna å länets landsbygd äro intecknade för omkring 38,2 milj. kr. d. v. s: till 40,6 proc. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *