Tacksägelsegudstjänsten

i Burgsviks kyrka i dag på middagen hade samlat kyrkan alldeles full av deltagare, så att både sittplatser och ståplatser voro upptagna. Samtliga de i äventyrsfärden deltagande utom bröderna Wessman, vilka ännu måste hålla sängen, voro närvarande.
Biskopen höll en varmhjärtad betraktelse, vari han också uttalade glädjen och tacksamheten över den underbara räddning, som till sist nått de nödställda sexton ynglingarna.
Före och efter biskopens predikan förrättades altartjänst, varvid kyrkoherde K. P. A. Östberg officierade för altaret.

Gotlands Allehanda
Måndag den 7 november 1932
N:r 259

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *