Svenskbyborna på Gotland.

Fira i år helg i Sjonhems kyrka.
Svenskbyborna på Gotland ämna även i år enligt gammal tradition julafton och nyårsafton samlas till gemensam jul- och nyårsbön.
Detta år blir det i Sjonhems kyrka den 24 och 31 dec. kl. 4 e. m.
Kollekt upptages till kyrkliga ändamål inom Svenskbykolonien.
Nyårsafton komma de under årets lopp avlidnas minne på övligt sätt att hyllas sång av ungdomskören och minnesord.
Den 1 jan. 1932 bestod Svenskbykolonien i Sverige av 648 personer. Under årets lopp äro utflyttade till Ryssland 1 person, till Kanada 14 personer, inflyttade från Kanada 2 pers, döda 5 personer, födda 22. För närvarande finns det 652 svenskbybor i Sverige därav 380 på Gotland.
Svenskbyborna trivas bra på Gotland. De bemötas överallt på ön med välvilja och vänlighet, De skatta sig också lyckliga över goda och hjälpsamma grannar. De vilja genom denna lilla dikt bringa en julhälsning till den bofolkning, på vars gröna, vackra och fridfulla ö de efter stormiga och blodiga ofärdsår i Ryssland funnit en fristad där de vid egen härd ostörda kunna njuta ro och vila och sin mödas lön.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *