Svenska Musikerförbundets 25-årsjubileum

firades på tisdagen under solenna former med en festkonsert i Konserthusets stora sal. Kungl. Hovkapellets och Orkesterföreningens sammanslagna orkester spelade ett alltigenom svenskt program, och på dirigentpodiet stodo icke mindre än sju svenska dirigenter. Sittande fr. v. Natanael Berg, Hugo Alfvén och Ture Rangström. Stående fr. v. Oskar Lindberg, Nils Grevillius och Kurt Atterberg. (När denna bild togs, svängde redan den sjunde dirigenten, Adolf Wiklund, taktpinnen för jätteorkestern.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *