Strejk vid bilreparationsverkstäderna på måndag.

Arbetarna vid till bilverkstädernas arbetsgivareförbund anslutna verkstäder ha fått Metallindustriarbetareförbundets verställande utskotts medgivande att gå ut i strejk om måndag. Huruvida arbetarne här i Visby komma att använda sig av detta medgivande är ännu okänt. Här berör konflikten fyra verkstäder, nämligen firmorna Appelavists, Siltbergs, Hässelgrens och Flole verkstad, vilka tillsammans sysselsätta omkring 35 man. Av dessa torde emellertid nära hälften vara permitterade varannan vecka med hänsyn till bristen å arbete under denna tid på året.
Ombudsmannen i arbetsgivareförbundet, ingenjör E. Ahlrot, upplyser, att arbetsgivarna från början krävt reducering av lönerna men senare under förhandlingarna gått med på status guolinjen samt även varit beredda att acceptera smärre justeringar uppåt för vissa arbetaregrupper. De löner, som arbetarna vid förbundets verkstäder nu vilja ha, ligga i nivå med dem som tillämpas vid oorganiserade verkstäder.
På metallindustriarbetareförbundet förklarar man återigen, att arbetsgivareparten visserligen gått med på justeringar uppåt i en del fall, men dessa justeringar innebära ej att lönenivån bibehålles.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 oktober 1932
N:r 251

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *