Strejk vid arbetena i Fårösunds norra gatt.

Som förut nämts har en lönetvist uppstått vid vattenfallsstyrelsens arbeten i Färösunds norra gatt och situationen har nu blivit akut. Pråmkarlarna på mudderpråntarna hade begärt att få samma löner som borrarna. och då denna deras begäran icke kunde villfaras, nedlade c:a 20 man arbetet i tisdags afton. Vid omröstning inom hela arbetsstyrkan, som är c:a 40 man, var majoriteten emot arbets. nedläggelse, men efter denna första omröstning avskiljde sig personalen på mudderverket och mudderpråmarna och beslutade för sin dbl arbetsnedläggelse. Det är alltså icke endast de i lönetvisten invecklade som nu gått i strejk utan även en del andra arbetare ha gjort gemensam sök med grovarbetarna. Huvudparten är syndikalister och som ledare för aktionen står en syndikalist från Rute.
Lönepretentionerna avsåga som sagt att tillförsäkra pråmkarlarna samma tim- och ackordslöner som borrarna. Pråmkarlarna ha hittills – haft en ackordsförtjänst, som givit c:a 90 öre i timmen, och to hade nu erbjudits en höjning av samma förtjänst så att den skulle ge c:a 1 kr., men fordran var en höjning till kr. 1:25. Arbetet på mudderverket och pråmarna är mu nedlagt och blockerat av syndikalisterna, medan arbetet ostört fortgår på borrpråmarna. Arbetsledningen har rekvirerat ny arbetskraft från arbetsförmedlingen. Något beslut om arbetets inställande i sin helhet, då lu även de övriga c:a 20 man skulle mot sin vilja bli arbetslösa, har ännu icke fattats tch torde icke bli aktuell förr än frågan om ny arbetskraft blir avgjord.
Att den syndikalistiska lokalavdelningen lämnat sitt bifall till strejk- och blockadaktionen är ju självklart, men hur det förhåller sig med övriga fackförbund, till vilka en del av de strejkande äro anslutna, såsom »väg- och vattenbyggarna», »grov- och fabriks» samt »järn- och metall», är osa i skrivande stund obekant.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 september 1932
N:r 208

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *