Strandningen på Salvorev.

Haveristen i dag lyckligen bärgad av Transportbolaget.
Den i går omnämda ångaren, som strandat på Salvorev, befanns senare vara tyska ångaren Dalälven av Hamburg, förd av kapten R. Arp och tillhörande rederiet Aug. Bolten i Hamburg, Ångaren, som vid olyckan kom från Leningrad och var på väg till Kolding i Danmark, hade 2,075 eng. ton foderkakor ombord. Ångaren rände på kl. 7:45 i går morse och visade sig stå ganska fast. Transportbolaget i Stockholm, som underrättades om strandningen, utsände genast sin i Fårösund liggande stora bogserångare, Balder, kapten B. Ljungström, som inom kort infann sig vid strandningsplatsen och gjorde upp med Dalälvens befälhavare om bärgningen.
Transportbolaget detacherade sedan ytterligare två av sina stora kraftiga bogserångare till Salvorev, nämligen Viking, kapten A. Ljungström, och Minerva, kapten Hallqvist, den sistnämda framkom i förmiddags till haveristen. Redan i går middag satte man i gång med att lämpa en del av lasten över bord – c:a 20 man från land hjälpte till härmed – och bigserångarna gjorde flera försök att draga haveristen av grundet, men utan resultat. Det konstaterades att ångaren stod på midskepps, men hade fritt vatten både för och akter. Vädret var både i går och i dag vackert och gynnsamt för bärgningsarbetet.
Först vid ½ 11-tiden i förmiddags – Neptunbolagets bärgningsångare Hermes hade då också anlänt – lyckades Transportbolagets båtar losstaga ångaren, sedan c:a 350 ton av den dyrbara lasten kastats över bord. Bogserångarna fortsatte med den losstagna ångaren till Fårösund, dit man anlände på middagen, och där dykarundersökning nu kunnat konstatera ombord på Dalälven, är ångaren endast läck i tvåans tank, medan lastrummen äro läns. Transportbolagets bogserångare och deras besättningar ha gjort ett snabbt och gott arbete. Hade det blåst upp, vet man aldrig vilket öde Dalälven kunnat gå till mötes ute på den gamla fartygskyrkogården vid Salvorev.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 december 1932
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *