Stort spritbeslag i Västergarn.

Tullposteringen i Klintehamn har i natt gjort ett finare kap, i det man funnit 154 tiolitersdunkar med sprit nedgrävda på Utholmen i Västergarn. Ägare till spritpartiet är en i Västergarn bosatt tysk köpman vid namn, Julius Dührkop, vilken f. n. sitter anhållen hos polisen. Han påstår, att spriten skulle till Finland. Dunkarna hämtades enligt den anhållnes uppgift i förra veckan från ett polskt fartyg ute till havs och infördes till Västergarn med en liten 10 tons fiskekutter, som emellertid redan återvänt till Tyskland. Den var på hemvägen inne ett slag i Burgsvik och reparerade motorn, men då hade nu lasten redan lossats. Man har dock anledning att förmoda, att beslaget icke är fullständigt, och att det alltså skulle finnas ännu mera dunkar nedgrävda, och av den anledningen skall man föra ut den anhållne Dührkop till Västergarn, så att han kan få utpeka den eventuella platsen för ytterligare lager.
Dührkop anhölls efter hos polisen härstädes i morse giord framställning i sån broders bostad öster om staden. Samtidigt anhölls också brodern och en son, då man hade anledning att misstänka, att försäljning redan skulle ha hunnit igångsättas. Efter förhör släpptes emellertid de båda andra åter, medan Dührkop siälv fick stanna kvar. Han har också medgett, att han är ägare till 3,000 liter, som äro nedgrävda på Utholmen — är partiet mindre, måste någon ha stulit av detsamma.
Tullpersonalen i Klintehamn fick sin misstanke väckt därigenom, att man iakttog en livlig signalering till sjöss nattetid. Den vidtog närmare undersökning av en del andra mystiska åtgöranden från fiskares sida och kom också på en fiskebåt, som visserligen icke hade sprit ombord, men väl sex dunkar på släp efter båten.
Tullförvaltaren i Visby har nu begärt häktning av tyske undersåten, köpmannen Julius Dührkop, vilken är född i Oldesloe den 125 febr. 1888. Han har uppehållit sig i Västergarn ett par års tid och därunder uppehållit sig med idkande av fiskrökeri och liknande affärer. Häktningens verkställande blir emellertid beroende på vissa formaliteter, som ännu icke hunnit bliva iakttagna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 oktober 1932
N:r 242

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *