Stor sprängämnesstöld i Klintehamn

är nu uppklarad, sedan 14-årige Freddy Johansson i går för landsfiskal Jakobson erkänt, att han för c:a 14 dagar sedan tillsammans med en 8-årig kamrat verkställt inbrottet. Tillsammans med några andra pojkar hade de kommit att diskutera >>kruthuset>> och vad detta innehöll och, sedan de övriga avlägsnat sig, hade dessa båda med tillhjälp av en yxa och sedermera också med hammare och tång isensatt inbrottet såsom förut uppgivits.
De hade emellertid tillgripit endast en låda tändhattar om 5 askar, varemot de bestämt förneka, att de tillgripit dynamit eller dinit. Möjligen har också uppgiften om tillgrepp av dessa sprängämnen berott på någon felberäkning hos firman. De hade satt en del tändhattar på pilspetsar, vilka de sedan skjutit i väg med pilbåge för att på detta sätt bringa dem i explosion. Resten hade de gräft ner i skogen. Det var åttaåringen, som först bekände sin delaktighet i tillgreppet, varefter även 14-åringen erkände sin del i saken. Då båda äro minderåriga, kunna rättsliga åtgärder icke komma ifråga, utan saken torde komma att överlämnas till barnavårdsnämden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 november 1932
N:r 271

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *