Statsbidrag till nödarbete i Rute socken.

Arbetslöshetskommissionen har beviljat Rute sockens arbetslöshetskommitté statsbidrag till utförande såsom statskommunalt reservarbete av väganläggning Valla backe—Lergravsvägen för en beräknad totalkostnad av 20,000 kr., varav arbetskostnaderna utgöra 15,000 kr. Kommissionen har hos k. m:t tillstyrkt statsbidrag med 80 proc. av sistnämda belopp. Högst 40 arbetslösa få samtidigt sysselsättas vid företaget. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 november 1932
N:r 272

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *