Statlig stadsläkare?

En av stadsläkaresakkunniga förste stadsläkaren W. Söderbaum i Norrköping har i skrivelse till socialministern framfört skarp kritik mot sakkunnigas nyligen framlagda betänkande och utvecklar sitt reservationsvis framlagda förslag. Enligt detta skulle staten inrätta stadsläkartjänster i alla städer utom de mindre, vilka skulle inläggas i provinsialläkaredistrikt. Genom de sakkunnigas förslag med statsbidrag till hälften av stadsläkarnas avlöning m. m. skulle städerna erhålla ett statligt förmynderskap i rent kommunala angelägenheter, förklarar dr Söderbaum, som även funnit sakkunnigas jämförelse mellan städernas nuv. och blivande kostnader för stadsläkarna missvisande. Sakkunniga ha beräknat Visby stads andel i den för staden avsedda stadsläkarens avlöning till 4,369 kr., i vilket belopp ingår beräknad kostnad för fattigsjukvård. Dr Söderbaum anser, att staden endast bör svara för kostnaderna för fattigsjukvården, vilken kostnad han för Visby. Vidkommande beräknar till 3,708 kr. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *