Stånga har fått ett konserthus.

Invigningsfest i morgon.
Stånga hann före Visby i konserthusfrågan. I morgon kl. 7 e. m. sker nämligen invigning av Stånga konserthus, och initiativtagarna äro alltså att lyckönska till att byggnadsverket är fullbordat. Det är Stånga I. F., som tagit initiativet och bekostat byggnadens uppförande, för vilket ändamål föreningen givetvis även måst upptaga lån. Sammanlagt beräknas kostnaderna till c:a 12,000 kr. Ritningarna ha uppgjorts av byggmästare K. Stenström, Burgsvik, som också utfört byggnadsarbetet.
Byggnaden, som är cirka 25 m. lång och 11 m. bred, är uppförd av tegel och vitrappad. Den är belägen på Stånga malm, ungefär 800 m. söder om järnvägsstationen invid landsvägen till Hemse och påminner något om en funkisbetonad herrgårdsbyggnad. Förutom en stor sal, mätande c:a 150 kvm:s yta, finnas omklädningsrum, förstuga och kapp rum samt läktare. Den nämda stora salen är avsedd att rymma 250 personer och läktaren omkr. 40, men vid »lapp på luckan» torde en ännu större publik kunna få rum. Dessutom har en scen uppförts, avsedd för de uppträdande, vare sig det blir konsert, föreläsning eller teater, för att nu ej nämna bio, för vilket senare ändamål ett brandsäkert maskinrum placerats på läktaren. Och så är det hela jämväl avsett såsom samlingslokal för socknens ungdom.
Som sagt. I morgon afton äger invigningsfesten rum med hälsningstal av folkskollärare R. Dahlgren, Stånga, musik av en sextett tillhörande Stånga musikkår, sång av Stånga sångförening samt lutsång av folk skollärare Simeon Jacobsson, Viklau. Dessutom uppföras ett par sketcher av några amatörer från gocknen. Till festen ha inbjudits representanter för de kommunala myndigheterna i socknen, såsom kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse m. fl. Efteråt samlas de inbjudna till samkväm.
Det är alltså en stor dag i Stånga i morgon, och att det blir fullt hus redan vid premiären kan man nästan taga för givet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 november 1932
N:r 275

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *