Stadsmissionenens syförening

hade i går afton anordnat försäljning i Församlingshuset och hade därvid lyckats samla ovanligt mycket folk. Stunden inleddes med ps. 53, varefter biskop Rundgren talade och därvid i synnerhet framhöll stadsmissionenens uppgifter av såväl religiös som social natur. Därpå serverades kaffe, varpå med pred. K. Nordfeldt som utropare vidtog försäljning av såväl syföreningens egna tillverkade arbeten som också skänkta gåvor av olika slag, vilken försäljning inbragte det vackra beloppet av omkring 600 kr. Avslutningen förrättades av stadsmissionenen, pastor Åberg, som framförde ett tack till alla, som på ett eller annat sätt medverkat, och därefter förrättade aftonbön.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *