Slipersleveransen betalas ej förrän nästa år.

Järnvägsstyrelsen har besvarat landshövding Rodhes senaste skrivelse rörande S. J:s inköp av stormfälld skog på Gotland till slipersvirke, i vilken uttalats en förhoppning, att ordnandet av likvid för den ifrågasatta slipersleveransen icke skulle ha avgörande betydelse för styrelsens definitiva ställningstagande i saken. Styrelsen meddelar härvid, att densamma icke raser sig kunna frångå sin ståndpunkt, att likviden icke kan av S. J. erläggas förrän i april 1933. I anslutning härtill måste styrelsen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1932
N:r 26

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *