Skelettfynd i grustaget.

I ett A.-B. Vägförbättringars grustag vid Grinds i Vallstena har i dagarna gjorts ett skelettfynd. Ungefär en aln under markytan sticka ett par benpipor fram ur grusväggen, och på platsen synas också rester av en mindre gravhög. Förut ha en del skelettfynd gjorts på andra platser i samma grustag, och det är känt, att trakten är rik på forngravar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 december 1932
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *