Sjuttio år fyller på tisdagen

den 6 dennes förre hamnmästaren C. Friberg i Luleå.
Sjuttioåringen kr född vid S:t Olafsholm i Hellvi, där fadern då var lots för att sedermera bli uppsyningsman vid Karlsvärds fästning på Enholmen. Själv gav han sig vid unga år till sjöss, där han så småningom arbetade sig fram. Han blev sedan år 1896 anställd i Luleå hamns tjänst under titeln av hamnservis samt blev sedermera hamnmästare. I hamnens tjänst kvarstod han i icke mindre än 32 år och han hade, åtskilliga år före sin avgång hugnats med Patriotiska sällskapets medalj för långvarig tjänst. Om hans personlighet skriver en ortstidning: »Hamnmästare Friberg är en kärnkarl med åtskilligt av den spänst i gestalten och skärpa i stämman, sam vetecknar sjömannen i alla väder. Hamnmästare Friberg kom rätt tidigt på landbacken men har förblivit sin ungdoms ideal och intressen trogen. Rakryggad och säker, har han aldrig låtit huttla med sig, men han har också med plikttrohet och nit uppfyllt sina åligganden».

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 September 1932
N:r 202

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *