Sjuttio år fyller i morgon

förre folkskolläraren. J. V. Aurén. Aurén, som är bördig från Norrköping, avlade folkskollärareexamen i Linköping och kom, efter något års vikariattjänstgöring på olika platser, i början på 1890-talet som folkskollärare, klockare och organist till Gammelgarns församling. Under mer än 20 år verkade A. på denna plats, tills han år 1914 överflyttade sin verksamhet till fädernebygden, till Horns församling i Östergötland. Bredvid sitt lärarekall har A. ägnat ett varmt intressa åt studiet av växtvärlden. Under sin gotlandstid gjorde han sig känd som en synnerligen intresserad botanist och framstående kännare av den gotländska floran. Aurén är sedan inträdet i pensionsåldern bosatt i Linköping.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *