Sextiofem år fyller om söndag

den 20 dennes tullmästare C. A. Johansson i Kylley, som därmed också inträder i pensionsåldern. Den 1 december lämnar hr Johansson sin tjänst vid tullen och beger sig till hembygden Småland, där han kommer att bosätta sig i Växiö. På Gotland efterlämnar hr Johansson minnet av en hedersman, som med plikttrohet och energi utfört sitt icke alltid så angenäma och lätta arbete. Vi tillåta oss på detta sätt tacka för den tid som gått och för de många tillfällen, då han alltid villigt stått till tjänst med upplysningar för tidningens räkning, och önska honom ett angenämt och mångårigt otium efter väl förrättat värv i statens tjänst.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 november 1932
N:r 269

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *