Sextio år fyller i morgon

civilingenjören Karl Ahlqvist, numera bosatt i Wiesbaden-Biebrich, Tyskland.
Han är nämligen född å Gotska Sandön den 20 nov. 1872 och son till fyrmästaren Oskar Ahlqvist och dennes maka, född Bourgström. Studentexamen avlade han i Visby 1893 och examen vid Tekniska högskolans elektrotekniska avdelning år 1896. Därefter var han anställd vid Hagfors bruk 1896—98 och vid Charlottenbergs bruk de följande två åren. Sedan begav han sig emellertid utrikes och hade anställning i Rugby, England, åren 1902—10 som konstruktör vid The British Thomson Houston Co., och senare hade han liknande anställning i. Amerika, vid General electric Co. i Sohenectady, åren 1912-18. Sedan år 1921 är han bosatt i Tyskland. Under sin långa och hedrande verksamhet å maskinteknikens verksamhetsfält har han varit en uppmärksammad konstruktör och uppfinnare. Han har sålunda bl. a. uppfunnit ett sinnrikt kuggväxelsystem för hastiggående turbiner m. m., på vilken uppfinning han också haft patenträtten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 november 1932
N:r 270

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *