Sammanträden.

Grosshandlaren Hjalmar Klint i Visby har på grund av en denna dag ingiven ansökan, blivit vid rådhusrätten i Visby försatt i konkurs. Första borgenärssammanträdet i konkursen har utsatts att hållas inför konkursdomaren vid rådhusrätten å dennas sessionssal den 28 december 1932 kl. 10 f. m. Bevakningar, i två exemplar, skola vara ingivna eller med posten inkomna till konkursdomaren senast den 14 januari 1933. Kungörelser om konkursen skola införas i Gotlands Allehanda.
Visby rådhus den 1 december 1932.
kursdomaren.
Postadress: Rådhuset, Visby.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *