Samma pensionsålder för alla statstjänstemän?

Länsstyrelsen i Visby säger sig i yttrande till k. m:t icke kunna tillstyrka den i 1930 års pensionssakkunnigas förslag till pensionsreglemente för civila befattningshavare upptagna graderingen ifråga om tjänstemännens pensionsålder. Enligt denna skulle vid ett och samma ämbetsverk tillämpas en pensionsålder av 63 år för tjänstemän i de lägre lönegraaerna, 65 år i mellangraderna och 67 år för tjänstemännen i de högsta lönegraderna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 oktober 1932
N:r 252

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *