Sällskapet Jultomtarna

hade i går eftermiddag årssammanträde å Hypoteksföreningens lokal under bankdirektör Rudolf Wallérs ordförandeskap. Därvid föredrogos vederbörliga berättelser och ansvarsfrihet beviljades styrelsen för det gångna årets förvaltning, Av revisionsberättelsen framgick bl. a., att behållningen den 30 juni 1932 utgjorde 14,020:17 kr. mot 14,339:70 kr. vid samma tid i fjol. Revisorer blevo bankkamrer Ragnar Ohlin, omvald och bankkassör Valter Alfvegren nyvald efter riksbanksdirektör Leo Olsson, vilken gom bekant avflyttat från orten. Till revisorspen utsågs kontorschefen Axel Westberg.
Sällskapet beslöt att i år bekläda 20 barn, därav 11 gossar och 9 flickor. Julfesten hålles som vanligt å Stadshotellet den 28 december.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 november 1932
N:r 276

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *