Rute gille

hade i går ordinarie sammanträde i Bunge. Därvid nyvaldes till ordförande hr Konrad Bergbom, Sigfride i Rute, och till ombud vid hushållningssällskapets sammanträde utsågs hr Hugo Karlström, Hultungs i Bunge. Sedan valen förrättats höll jordbrukskonsulent Anders Eklund tvenne givande föredrag om beteskultur och om gödsling till olika grödor, varefter följde. diskussion. Mötet var talrikt besökt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 december 1932
N:r 303

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *