Rektor Steffen avgår som inspektor vid flickskolan.

Rektorn Richard Steffen i Visby anhåller hos skolöverstyrelsen att bli entledigad från uppdraget som inspektor för Visby högre flickskola från höstterminens slut. Till sin efterträdare föreslår han landshövdingskan Gertrud Rodhe, som för närvarande är ledamot av den kommitté, vilken har att utreda frågan om flickskolans framtid. Rektor Steffen finner det vara av största vikt, att ombytet sker snarast möjligt, enär fru Rodhe därigenom kan tänkas få ännu större intresse av skolan än nu och säkerligen skulle uppbjuda alla sina krafter att rädda dess tillvaro. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 november 1932
N:r 274

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *