Rättegångssaker.

Södra häradsrätten.
(Kronohäktet. Ordf. förste notarien Torgny Johansson).
Rannsakning
har i dag hållits med för stöld häktade kördrängen Oskar Harry Fridolf Larsson från Stenkumla. Han hade som bekant tillgripit en hundrakronorsedel från lantbrukaren Petrus Johansson, Källgårda. Svaranden erkände och dömdes till 4 månaders straffarbete.

Norra häradsrätten.
(Slutting: Ordf. förste notarien Gillis Karlbrink.)

Frikänd
blev handlanden från Vallstena, som åtalats för olaga linjetrafik.

Misshandel.
Tvenne lantbrukare hade som bekant etablerat slagsmål i midsomras, varvid den ene fått ett svårt nyckelbensbrott, som medfört lamhet i armen. Hans antagonist hade åtalats för fylleri och misshandel och dömdes i dag till 50 dagsböter á 5 kr. Han skall därjämte ersätta målsägaren med 1,751 kr. för sjukvård m. m.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 december 1932
N:r 304

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *