Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
För rubbande av utmätt gods

stodo tvenne personer tilltalade. De hade försålt ett parti cementtegel, som utmätts för ogulden skatt. Båda erkände och fingo böta 20 dagsböter á 1 kr vardera.

En vårdslös motorcyklist,
som passerat Wallérs plats med en hastighet på minst 40 km/tim, dömdes att erlägga 20 dagsböter å 3 kr.
Frikänd.

Ett cyklande affärsbud,
som åtalats för vållande av kollision med en bil, frikändes av rätten.

Förargelseväckande beteende
kostade en person 25 kronors böter.

Av nio fyllerister
fingo fem böta 15 kr. var och fyra 20 kr., varjämte en halv liter brännvin, som en av herrarna innehaft vid anhållandet, konfiskerades.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 december 1932
N:r 303

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *