Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Ur cyklisternas krönika.

Ett affärsbud hade den 19 november cyklat S:t Hansgatan norrut med ganska uppdriven hastighet och därvid kolliderat med en bil, som kommit upp för Volters gränd. Vid kollisionen hade cykelns framhjul krossats. Några andra skador hade ej anställts. Svaranden förnekade, att han hållit hög fart och betraktade det hela som ren olyckshändelse. Bilförablicket stod stilla, under det att svaranden hade motsatt uppfattning. För utredande av denna fråga uppsköts målet på fjorton dagar.

För många i förarsätet.
Den 20 november på kvällen förekom som bekant en dikeskörning ute på Follingboväg. Vid polisens ankomst till olycksplatsen fanns inte föraren tillstädes men väl två passagerare, av vilka den ene var synnerligen överlastad. Föraren, som nu instämts, bestred, att han varit berusad, vilket ej heller framkommit vid polisutredningen. Han ansåg, att olyckan skett på grund av att tre personer suttit i förarehytten, varvid han vid en slirning fått ena armen i kläm mot en av passagerarna och därvid förlorat herraväldet över fordonet. Däremot kunde han icke bestrida, att den förut nämde medåkaren varit ”på snusen”. Denne hade t. o. m. trott, att han åkt tåg till stan och då kan man ju föreställa sig hur det var med nykterhetstillståndet hos vederbörande. Åklagaren yrkade ansvar för att svaranden tagit för många passagerare i förarehytten samt för att han avlägsnat sig från olycksplatsen utan att vidtaga de åtgärder, som kunnat vara av omständigheterna påkallade. Svaranden medgav, att han smitit sin väg, men endast för att skaffa hjälp. När han sedan såg, att bärgningsbil redan var på platsen, ansåg han sig icke längre vara till någon nytta. Domen lydde på 20 dagsböter á 2 kr.

Bind hästarna!
En åkare hade lämnat sin häst obunden och utan tillsyn på gatan, vilket kostade 5 kr.

En cyklist,
som saknat både ringklocka, lykta och s. k. kattöga på sin velociped, fick böta 15 riksdaleros.

Av sex fyllerister
bötade en 30 kr. och de övriga 15 kr. pr man.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 december 1932
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *