Rättegångssaker.

Interneringsbeslutet efter nionde resan står fast.
Svea hovrätt har ogillat av förre trädårdsarbetaren Oscar Emanuel Carlsson från Torsås församling anförda besvär över Visby rådhusrätts beslut den 38 september att på yrkande av allmän åklagare döma honom till 2 års straffarbete med 3 års påfölid för nionde resan stöld och samtidigt förordna, att han i stället för att undergå straffet skulle intagas till förvaring i särskild vårdanstalt för minskat tillräkneliga förbrytare.
Han hade som bekant natten till den 24 november 1 fjol begått inbrott hos handlanden H. M. Häglund och mejeristen Oscar Andersson i Hangvar och därvid tillgripit resp. 70 och 20 kr. Vidare hade han natten till den 8 december samma år brutit sig in hos Gotlands konsumtionsförening vid Stora torget i Visby och tillgripit 65 kr. jämte en till 4 värderad portmonnä, till hörig handelsbiträdet Elsa Falck.
Hovrättens utslag är avkanant med tre röster mot två. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 oktober 1932
N:r 241

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *