Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Den för cigarrettsmuggliagen
från Gripsholm tilltalade K. G. Finnman erkände i dag skriftägen förseelsen. Svar, hade försökt föra iland 318 cigarretter, vilka i tull skulle be tingat kr. 15:90. Utslag meddelas vid nästa sammanträde.

För förseelse mot hälsovårdsstadgan stod en husvärd tilltalad. Yttrande den 22 dennes.

Bilmål i hörnet av Skolportsgatan och Södra Hansegatan påkördes som bekant den 9 juli en fru från Alva av en lastbil. Målet, som förut behandlats inför rådhusrätten, hade uppskjutis för ordnandet av ersättningsfrågan. vilket nu skett. Målet överlämnades från båda sidor och svar. förklarade sig Icke var L vållande till olyckan, som. delvis berot på att målsägaren sprungit ut i vägen och delvis på att bilens fotbroms plötsligt gått sönder. Yttrande den 22 sept.

För fylleri och förargelseväckande beteende stod en arbetare, numera värnpliktig vid artillerikåren tilltalad. Förseelsen. som begåtts redan den 9 oktober 1931, ha de icke kunnat behandlas tidigare, emedan svaranden varit oanträffbar. På aftonen nämda dag hade svaranden inkommit på ett kale, där han infart i de allra grövsta skällsord mot en servitris Svar. förklarade, att han varit så berusad, att han icke hade något minne av händelsen, men han ville dock icke neka till förseelsen. lian fick böta 40 kronor.

Samme person hade härom digen uppträtt överta, ad på S:t Hansgatan. vilket även erkändes. Detta mål orde dock måhända falla under krigsrutts domvärjo, varför detsamma uppsköts åtta dagar.

För fylleri och våldsamt motstånd mot polis fick en person böta 15 kr. plus 10 dagsböter å 3 kr. och fem »enkla> fyllerister bötade sammanlagt 110 kr.

Försummad registrering av bil kostade en bilhandlare 4 dagsböter å 15 kronor.

Tre cyklister hade icke haft sina fordon försedda med lykta efter mörkrets inbrott. vitket sonades med en femma per man.

Två personer hade tagit sig före att färdas på en velociped med hjälp motor, vilket kostade ägaren 10 kronors böter.

För fylleri vid ratten och förseelser mot vägtrafikstadgan och motorfordonsförerdningen dömdes fiskaren K. G. 0. Palm till sammanlagt 55 kronors böter.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 september 1932
N:r 208

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *