Radiolyssnarna med vid Lützen om söndag.

Schwedenstein och kapellet, Gustat II Adolfs minnesmärke vid Litzen, i Infälld i bilden: kronprins Gustaf Adolf.

Söndagen den 6 november blir Gustaf II Adolfs dag även i radio. Icke mindre än fem återutsändningar från minneshögtidligheter komma att äga rum, den första redan, halv nio på morgonen och den sista före 9,45-rapporterna på kvällen. De lyssnare, som äro så lyckligt lottade att ha apparater, som tillåta dem att gå in direkt på de tyska stationerna, kunna dessutom avnjuta de talrika minneshögtidligheter, som där hållas på ett flertal platser. Men icke heller apparatinnehavare, som äro hänvisade uteslutande till det svenska programmet, behöva försaka den stora tyska minneshögtidligheten, själva centralpunkten i Gusta Adolts irandet, den högtidliga akten vid Schwedenstein i Lützen, platsen där konungen föll. Klockan 10,30 på söndagsförmiddagen återutsändes nämligen programmet vid detta tillfälle, vars höjdpunkt blir den svenska kronprinsens tal.
Dessförinnan ha emellertid de morgontidiga lyssnarna hunnit vara med om militärgudstjänsten till Gustaf Adolfs minne i Upsala domkyrka kl. 8,30 på morgonen, med tal av pastor Algot Anderberg och musik av militärorkester. Omedelbart efter programmet från Lützen eller på slaget ett, radieras högtiden på Gustaf Adolfs torg i Göteborg med tal av professor Malte Jacobsson, musik av Göta artilleriregementes musikkår samt sång av Göteborgs- och Bohus läns sångarförbund. Redan klockan fem följer sedan högtidligt program från Stockholms slotts inre borggård med körsång av Stockholms sångarförbund, bön av pastor primarius Widner och leve för Gustaf Adolfsminnet, utbringat av kung Gustaf. Klockan 8 på kvällen kommer så till slut en stunds återutsändning från festföreställningen på Operan.
Men dagen har ytterligare en sensation att bjuda på — dock endast för de stora apparatinnehavarna. Söndagen den 6 november i år är nämligen icke endast Gustaf Adolfs dag utan även valdag i Tyskland. De som under nattens lopp koppla in de tyska stationerna komma därför sannolikt att få avnjuta primören av ena stor världshistorisk händelse — resultatet av de över hela världen med sådan spänning motsedda tyska valen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 november 1932
N:r 258

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *